Volejte: +420 737 579 371

Vlastnosti barev a Nail Art


Když víme, s jakou paletou barev můžemme u  zákaznice s konkrétní barevnou typologií pracovat, seznámíme se s charakteristickými vlastnostmi barev.

color wheelVlastnosti barev a Nail Art

Chromatický kruh (color wheel) se skládá z primárních, sekundárních a terciálních barev.

Základní barvy jsou červená, žlutá a modrá, říkáme jim primární.
Ostatní odstíny vznikají jejich smícháním.
Smícháním dvou primárních barev vzniká Sekundární barva (oranžová, zelená, fialová)
Terciální vzniknou smícháním sekundární a primární barvy (fialovo-modrá, zeleno-modrá, zeleno-žlutá, žluto-oranžová, červeno-oranžová, červeno-fialová).

Naproti sobě na barevném kruhu nalezneme komplementární barvy. To jsou například červená a zelená. Tyto barvy vytváří velký kontrast. Smícháním komplementárních barev vznikne tmavě hnědá, proto je nepoužíváme na tónování.

Barvám stojícím vedle sebe na barevném kruhu říkáme analogické.
Když použijete analogické barvy k tónování, budou působit harmonicky.

Barvy dělíme na studené a teplé.

Teplé barvy jsou červená, oranžová, žlutočervená, žlutá, zelenožlutá a zelená. Jejich společným znakem je, že obsahují žlutou. Vyvolávají dojem tepla.
Studené barvy jsou modrozelená, modrá, fialovomodrá, fialová a červenofialová. Všechny obsahují modrou. Jejich charakterem je modrá.

Barva (odstín) - hodnota na chromatickém kruhu, označení vlnové délky viditelného světla.
Tón - hodnota, kterou se barva blíží barvě sousední na chromatickém kruhu (žluto-zelená, oranžovo-červená..).
Valér - změna barvy přidáním bílé nebo černé. Souvisí s jasem a sytostí.
Jas (světelnost) - zářivost barvy. Vyjadřuje množství bílé nebo černé v barvě. Klesající jas může vést i ke změně vnímání určité barvy. Např. žlutá barva má s klesajícím jasem tendenci přecházet v zelenou až olivovou, červená v hnědou apod.
Jas se změní, když k základní barvě přidáme nějaké množství bílé. Tím dosáhneme gradace světelnosti - zesvětlení, t.e. vynikne nový tón.

Pokud k barvě přidáme šedou, vznikne půltón.
Totéž platí, když k základní barvě přidáme nějaké množství černé. Barva bude stejná, ale o nějaký odstín tmavší - ztmavnutí. Tak vytváříme paletu například při malbě květin. Zesvětlené tóny používáme na osvětlená místa v malbě a ztmavené na promalovávání stínu. Stíny můžeme vytvořit taky změnou sytosti barvy.

Sytost - znamená v teorii barev intenzivnost barvy. Čím více je barva sytá, tím více je vnímána jako živější (100% sytost znamená, že jde o čistou barvu bez příměsi černé a bílé nebo jiné barvy, 0% sytost představuje čistou kombinaci černé a bílé). S klesající hodnotou se barvy stávají méně výraznými, mdlými, až těžko rozlišitelnými. Nižší hodnotu nasycení mívají pastelové barvy.teorie barev

U akvarelové techniky měníme sytost barvy na minimum zředěním vodou. Optického vjemu různorodé sytosti barvy se docílí neúplným překrytím podkladu designu barevným pigmentem.
U barev podzimního a zimního typu může jas klesat, sytost většinou zůstává 100%.
Když se podíváme na barevný kruh, jsou barvy pro jarní a letní typ žen příliš syté a výrazné. Změnou sytosti dosáhneme požadovaného efektu zjemnění barev (u letního typu až do pastelových barev).
Barevné schéma
Při návrhu designu potřebujeme najít vhodné barevné schéma - sadu barev, která vytvoří co nejlepší celkový dojem. Lidé poznají, které barvy spolu ladí a které ne. Pokud nám správný výběr barev při sestavení barevné kompozice dělá problém, použijeme teorii barev a barevný kruh. Je to skvělá pomůcka jak pro začínající nehtové designéry, tak i pro pokročilé. Tento nástroj najde sadu barev, z níž je možné při návrhu vycházet, a usnadnit tak hledání optimální palety.


Můžeme vybrat schémata několika typů. Každé vychází z jedné základní barvy, k níž se doplní několik dalších barev, které společně dosahují nejlepšího optického dojmu.
1. Použijeme monochromatické schéma.
Barevné schéma vychází z jediného odstínu.
Používáme variace doplněné o černou a bílou.

2. Použijeme doplňkové barvy

Základní barva je doplněna o barvu přesně na opačné straně barevného kola. Vznikne tak vždy jedna teplá a jedna studená barva. Je na nás, která z nich bude dominantní.

3. Použijeme analogické barvy

Toto schéma tvoří základní a sousední barva. Můžete zvolit barvy na hranici teplých a studených odstínů.

color combinations
4. Triáda

K základní barvě jsou doplněny dvě barvy nacházející se shodně po obou stranách (po 120 stupních). Tato kombinace barev nevytváří ostrý kontrast.

5. Triáda kontrastní

6. Tetráda 1
Toto schéma je tvořeno dvojicí barev a jejich doplňkovými barvami. Jde tedy o čtyři barvy rozmístěné rovnoměrně na čtvrtinách kruhu (po 90°). Jde o velice kontrastní kombinaci, proto je lepší zvolit jednu barvu jako základní a ostatní barvy doplnit jen v malém množství.

7. Tetráda 2

Menší rozestup mezi dvěma základními barvami sníží kontrast, ale i tak bude kombinace barev působit ostře. Proto vyberte i v tomto případě jen jednu dominantní barvu, která bude tvořit minimálně 60%.
U uvedených schémat vidíte, jak můžete pomocí vhodné kombinace barev vytvářet ten nejlepší celkový dojem. Změnou sytosti a jasu můžete z vybraných barev tvořit různé valéry.